Giỏ hàng

Tin tức CHUYÊN NGÀNH

Điều trị bằng thuốc rối loạn lưỡng cực
Thuốc chuyên khoa tâm thần và bệnh nhân cao tuổi
THUỐC ĐA CHỨC NĂNG: KHÁI NIỆM MỚI TRONG  DƯỢC LÝ HỌC TÂM THẦN
VAI TRÒ CỦA THUỐC ĐIỀU HÒA KHÍ SẮC TRONG ĐIỀU RỐI LOẠN LƯỠNG CỰC
NGUY CƠ TỬ VONG VÀ THUỐC CHỐNG LOẠN THẦN
ĐA TRỊ LIỆU TRONG TÂM THẦN: KHÔNG HIỆU QUẢ HƠN
CÁC THUỐC CHỐNG LOẠN THẦN LIÊN QUAN ĐẾN TÌNH TRẠNG GIẢM THỂ TÍCH NÃO BỆNH NHÂN TÂM THẦN PHÂN LIỆT
FDA chấp thuận lưu hành risperidone tiêm tác dụng kéo dài 1 tháng trong điều trị tâm thần phân liệt
LOẠI THUỐC NGỦ MỚI ĐƯỢC FDA CHẤP THUẬN
DANH SÁCH THUỐC CẢNH BÁO KHI KÊ TOA NHẰM ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO NGƯỜI BỆNH
CÁC TÁC DỤNG PHỤ VỀ TÂM THẦN DO THUỐC
THUỐC CHỐNG TRẦM CẢM SSRIs AN TOÀN TRONG THỜI KỲ MANG THAI.
THUỐC CHỐNG LOẠN THẦN Ở TRẺ EM VÀ THANH THIẾU NIÊN.
THÊM MỘT LOẠI THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH TÂM THẦN PHÂN LIỆT
FDA CHẤP THUẬN THUỐC CHỐNG LOẠN THẦN TRONG ĐIỀU TRỊ TÂM THẦN PHÂN LIỆT VÀ RỐI LOẠN LƯỠNG CỰC
FDA CHẤP THUẬN LATUDA ĐIỀU TRỊ TRẦM CẢM LƯỠNG CỰC Ở NGƯỜI TRẺ
Thuốc chống trầm cảm mới trị trầm cảm nặng
FDA chấp thuận loại thuốc đầu tiên giảm triệu chứng cai các chất dạng thuốc phiện
FDA CHO PHÉP DÙNG DULOXETINE TRONG ĐIỀU TRỊ LO ÂU LAN TỎA
Dùng thuốc tâm thần cho bệnh nhân nữ
1 2 SAU