Giỏ hàng

THẠC SĨ - BÁC SĨ ĐOÀN THỊ NHƯ YẾN

Hiện đang là Giảng viên Bộ môn Tâm thần - Trường Đại học Y Dược Hải Phòng kiêm Bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng. Tốt nghiệp Thạc sĩ Tâm lý lâm sàng tại trường Đại học Victor - Segalen, Pháp.