Giỏ hàng

Thang đánh giá Trầm cảm thanh thiếu niên (RADS 10-20)

Giai đoạn thanh thiếu niên là một giai đoạn nhạy cảm và có nhiều sự thay đổi về mặt cơ thể lẫn tâm – sinh lý, là một trong số những giai đoạn dễ khởi phát trầm cảm. Vì vậy, chúng ta cần quan tâm, phát hiện kịp thời để có biện pháp can thiệp nhằm nâng cao chất lượng sống cho trẻ, cải thiện và định hướng cho trẻ phát triển lành mạnh.

Thang đánh giá trầm cảm thanh thiếu niên (Reynolds Adolescent Depression Scale, RADS 10 – 20) là thang tự đánh giá nhằm xác định tình trạng trầm cảm ở thanh thiếu niên do William M. Reynolds xây dựng năm 1986. Thang RADS đã được Việt hóa bởi các bác sỹ tại Viện Sức khỏe tâm thần Quốc gia và đưa vào sử dụng tại viện từ năm 1995.

Thang RADS là thang tự đánh giá trầm cảm ở thanh thiếu niên độ tuổi từ 10 đến 20.. RADS được sử dụng ở cả trong trường học và các cơ sở lâm sàng.

Hãy tự thực hiện thang RADS (10 – 20) TẠI ĐÂY nhé!