Giỏ hàng

Bảng kiểm sàng lọc tự kỷ cho trẻ 18 - 24 tháng (M_CHAT)

Tự kỷ là một trong những rối loạn phát triển hay gặp ở trẻ em. Trẻ mắc tự kỷ không những phát triển chậm về quan hệ xã hội, ngôn ngữ, giao tiếp, học hành mà còn có những rối loạn hành vi ảnh hưởng lớn đến gia đình và xã hội.

M-CHAT được thiết kế cho người thực hiện là phụ huynh hoặc người giám hộ Bảng kiểm này có độ chính xác, tin cậy cao. Khi thực hiện bảng kiểm này, cha mẹ nên khách quan để đánh giá đúng tình trạng của con mình.

Hãy thực hiện thang M_CHAT TẠI ĐÂY nhé!